Akty prawne

Podstawy prawne zasad funkcjonowania studiów doktoranckich na UŁ:

  • Zarządzenia Rektora dotyczące przyznawania stypendiów doktoranckich i dotacji projakościowej obowiązujące od 1 października 2018 r.